Taide ja kaupunkisuunnittelu -hankkeen loppujulkaisu luettavissa

Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä maankäyttö sekä viihtyisästi tiivistyvä kaupunkirakenne ovat keskeisiä kysymyksiä yhteiskunnan tulevien vuosikymmenten resilienssin kannalta. Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Sen osallisia ovat myös tulevat sukupolvet.

Rovaniemeläisen, taiteen vapaalla kentällä monitaiteisesti toimivan Piste Kollektiivin vuonna 2023 toteuttamassa Taide ja kaupunkisuunnittelu -hankkeessa kokeiltiin uudenlaista toimintatapaa, jossa ammattitaiteilijat ja kaupunkisuunnittelun ammattilaiset työskentelivät yhdessä, eri alojen ammattitaitoa hyödyntäen. Taiteellisesta toiminnasta ja taiteellisesta ajattelusta vastasi neljä esittävän taiteen ja kuvataiteen ammattilaista.

Hankkeessa kehitettiin taiteen menetelmin keinoja osallisuuden monipuolistamiseen arktisten, pienehköjen kaupunkien kaupunkisuunnittelussa.

Loppujulkaisussa kerrotaan prosessin opeista ja anneista. Sen pyrkimyksenä on esitellä aiheeseen liittyvää ongelma- ja ilmiökenttää, antaa ymmärrystä taiteen menetelmien sovellettavuudesta kaupunkisuunnittelussa sekä esitellä ja arvioida kokeiluissa käytettyjä metodeja.

Hanketta hallinnoi rovaniemeläinen taidealalla toimiva yleishyödyllinen yhdistys Piste Kollektiivi. Hankkeen kumppaneita olivat Rovaniemen ja Kemin kaupungit. Yhteistyöhön osallistuivat pienimuotoisesti myös Kemijärven ja Tornion kaupungit. Hanke toteutettiin Lapin liiton AKKE-rahoituksella.