Taide ja kaupunkisuunnittelu 2023

Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Sen osallisia ovat myös tulevat sukupolvet. Lakisääteinen osallistamisprosessi on kuitenkin melko mekaaninen, ja alkaa vasta tärkeiden päätösten jälkeen. Lappilaisissa kaupungeissa toivotaan varhaisempaa vuorovaikutusta kun tulevaisuuden kaupunkeja suunnitellaan. Voisivatko taiteen menetelmät tarjota tähän ratkaisuja?

Taide ja kaupunkisuunnittelu -hankkeessa kehitettiin taiteen menetelmin keinoja osallisuuden monipuolistamiseen arktisten, pienehköjen kaupunkien kaupunkisuunnittelussa. Hankkeen pyrkimyksenä oli edistää hyvän elinympäristön muodostumista, aktiivista taiteen ja kulttuurin näkymistä osana kaupunkien toimintaa, luovaa ajattelua ja toimintaa ja vahvistaa kiinnittymistä kotipaikoille, lappilaisiin kaupunkeihin.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet olivat:

 1. kokeilla uudenlaisia toimintatapoja kestävän kaupunkisuunnittelun ja osallisuuden kehittämiseksi
 2. käynnistää pohjoinen verkosto kaupunkisuunnittelusta, osallisuuden kehittämisestä ja taiteen menetelmien soveltamisesta
 3. luoda toimintatapoja eri alojen asiantuntijoiden välille ja parantaa alojen välistä ymmärrystä toistensa osaamisesta ja tehdä kokeiluja toimintatavoista, sekä
 4. lisätä lappilaisten kaupunkien viihtyisyyttä ja niissä koettua hyvinvointia ja turvallisuutta.

Toimenpiteitä olivat monialainen yhteinen suunnittelu ja keskustelut, taiteen menetelmiä hyödyntävät työpajapilotit ja taiteelliset interventiot sekä kaksi seminaaria. Taidelähtöiset menetelmät mahdollistavat osallistumisen yhteiseen yhteisön ja paikkakunnan kehittämiseen tasa-arvoisesti ja saavutettavuuden esteitä poistaen.

Taide ja kaupunkisuunnittelu -hankkeen tuloksena lappilaisten kaupunkien kaupunkisuunnittelun ja taidealan välille on syntynyt kontakteja, jotka mahdollistavat yhteistyön paikallisissa suunnitteluprosesseissa. Asukkaiden ymmärrys kaupunkisuunnittelun tavoitteista ja vaikutuksista sekä omista vaikutusmahdollisuuksista on lisääntynyt.

Lapin liitto myönsi hankkeelle AKKE-rahoituksen. Pisteen kumppaneita hankkeessa olivat Rovaniemen ja Kemin kaupungit. Lisäksi Kemijärven ja Tornion kaupungit olivat mukana hankeverkostossa.


Taide ja kaupunkisuunnittelu -hankkeen loppujulkaisu


Kaksi seminaaria

Hankkeen aloitusseminaari pidettiin torstaina 27.4. Kemin kulttuurikeskuksessa.
Aloitusseminaarin ohjelma: www.pistekollektiivi.fi/tjks-ohjelma-270423/

Hankkeen päätösseminaari pidetiin keskiviikkona 1.11. Rovaniemellä Alaruokasen talossa. Päätösseminaarin ohjelma: https://www.pistekollektiivi.fi/tjks-ohjelma-011123/


 • Taide ja kaupunkisuunnittelu -hankkeen loppujulkaisu luettavissa

  Taide ja kaupunkisuunnittelu -hankkeen loppujulkaisu luettavissa

  Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä maankäyttö sekä viihtyisästi tiivistyvä kaupunkirakenne ovat keskeisiä kysymyksiä yhteiskunnan tulevien vuosikymmenten resilienssin kannalta. Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Sen osallisia ovat myös tulevat sukupolvet. Rovaniemeläisen, taiteen vapaalla kentällä monitaiteisesti toimivan Piste Kollektiivin vuonna 2023 toteuttamassa Taide ja kaupunkisuunnittelu -hankkeessa kokeiltiin uudenlaista toimintatapaa, jossa ammattitaiteilijat ja kaupunkisuunnittelun ammattilaiset työskentelivät yhdessä, eri alojen […]


 • MITÄ KUULUU JORMA ETON TIE? -kaupunkityöpajat

  MITÄ KUULUU JORMA ETON TIE? -kaupunkityöpajat

  ke 6.9. klo 14 ja 16, la 9.9. klo 12 ja 14. Kivisen ja vihreän maiseman suhde on yksi kaupunkitilan viihtyisyyttä määrittävistä tekijöistä. Kuinka kuuloaisti voi olla läsnä kaupunkisuunnittelussa? Mitä kuuloaistiin liittyvä havainnointi voi tarjota kaupunkisuunnittelulle ja siihen liittyvän osallisuuden parantamiseen? Mitä kuuluu Jorma Eton tie? -työpajoissa tutkitaan yhdessä miten kaupunkitila voidaan kokea kuunnellen ja […]


 • ENTÄ METSÄ VAARALLA? -kaupunkityöpaja

  la 23.9. klo 12 ja 14, su 24.9. klo 12 ja 14. Työpajoissa tutkitaan urbaanin luonnon ja rakennetun ympäristön rajaa. Metsäpolulle poiketaan kauppareissulla ja pusikoiden läpi oikaistaan kouluihin. Mikä merkitys luonnontilaisilla viheralueilla on asukkaille? Mitä tapahtuu jos rakennettu ympäristö laajenee ja viheralueet vähenevät? Tervetuloa kaupunkiluonnon ja rakennetun ympäristön tasapainoa tutkivaan työpajaan! Ota mukaasi vaate jonka […]


Lisätiedot: hanketaiteilijat Riikka Vuorenmaa, riikka.vuorenmaa[at]pistekollektiivi.fi ja Miia Kettunen miia.kettunen[at]pistekollektiivi.fi

Työpaja Jorma Eton tiellä
Työpaja Jorma Eton tiellä. Kuvaaja: Santeri Happonen
Lapin liiton, Rovaniemen kaupungin ja Kemin kaupungin logot.