Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä maankäyttö sekä viihtyisästi tiivistyvä kaupunkirakenne ovat keskeisiä kysymyksiä yhteiskunnan tulevien vuosikymmenten resilienssin kannalta. Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Sen osallisia ovat myös tulevat sukupolvet.

Rovaniemeläisen, taiteen vapaalla kentällä monitaiteisesti toimivan Piste Kollektiivin vuonna 2023 toteuttamassa Taide ja kaupunkisuunnittelu -hankkeessa kokeiltiin uudenlaista toimintatapaa, jossa ammattitaiteilijat ja kaupunkisuunnittelun ammattilaiset työskentelivät yhdessä, eri alojen ammattitaitoa hyödyntäen. Taiteellisesta toiminnasta ja taiteellisesta ajattelusta vastasi neljä esittävän taiteen ja kuvataiteen ammattilaista.

Hankkeessa kehitettiin taiteen menetelmin keinoja osallisuuden monipuolistamiseen arktisten, pienehköjen kaupunkien kaupunkisuunnittelussa.

Loppujulkaisussa kerrotaan prosessin opeista ja anneista. Sen pyrkimyksenä on esitellä aiheeseen liittyvää ongelma- ja ilmiökenttää, antaa ymmärrystä taiteen menetelmien sovellettavuudesta kaupunkisuunnittelussa sekä esitellä ja arvioida kokeiluissa käytettyjä metodeja.

Hanketta hallinnoi rovaniemeläinen taidealalla toimiva yleishyödyllinen yhdistys Piste Kollektiivi. Hankkeen kumppaneita olivat Rovaniemen ja Kemin kaupungit. Yhteistyöhön osallistuivat pienimuotoisesti myös Kemijärven ja Tornion kaupungit. Hanke toteutettiin Lapin liiton AKKE-rahoituksella.

ke 6.9. klo 14 ja 16,
la 9.9. klo 12 ja 14
.

Kivisen ja vihreän maiseman suhde on yksi kaupunkitilan viihtyisyyttä määrittävistä tekijöistä.
Kuinka kuuloaisti voi olla läsnä kaupunkisuunnittelussa?
Mitä kuuloaistiin liittyvä havainnointi voi tarjota kaupunkisuunnittelulle ja siihen liittyvän osallisuuden parantamiseen?

Mitä kuuluu Jorma Eton tie? -työpajoissa tutkitaan yhdessä miten kaupunkitila voidaan kokea kuunnellen ja kuulohavaintoja piirtäen.

Mukaan ovat tervetulleita kaikki eri-ikäiset kaupunkilaiset. Aiempaa kokemusta ei tarvita, aiheen äärelle opastetaan.

Osallistuminen on maksutonta.

Työpajat koostuvat ohjatuista kävelyistä, jotka alkavat kirjaston sisäänkäynnin edestä. Kävelyiden kesto on noin 45 min. Pukeudu sään mukaisesti!

Ilmoittaudu ennakkoon keskiviikolle viimeistään ti 5.9 tai lauantaille viimeistään pe 8.9. Ilmoittautua voi tekstiviestillä tai soittamalla. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kerro samalla etukäteen mahdollisista liikuntarajoitteistasi tai muista erityistarpeistasi, jotta ne voidaan huomioida. Puh: 040-736 8504 / Miia.

Työpajat ovat osa Piste Kollektiivin Taide ja kaupunkisuunnittelu -hanketta, jota rahoittaa Lapin liitto. Hankekumppaneita ovat Rovaniemen ja Kemin kaupungit.

la 23.9. klo 12 ja 14,
su 24.9. klo 12 ja 14.

Työpajoissa tutkitaan urbaanin luonnon ja rakennetun ympäristön rajaa. Metsäpolulle poiketaan kauppareissulla ja pusikoiden läpi oikaistaan kouluihin. Mikä merkitys luonnontilaisilla viheralueilla on asukkaille? Mitä tapahtuu jos rakennettu ympäristö laajenee ja viheralueet vähenevät?

Tervetuloa kaupunkiluonnon ja rakennetun ympäristön tasapainoa tutkivaan työpajaan! Ota mukaasi vaate jonka voit jättää osaksi yhdessä toteutettavaa installaatiota. Installatio rakentuu Korkalovaaran Salen takana oleviin metsittyneisiin pyykkitelineisiin.

Mukaan ovat tervetulleita kaikki eri-ikäiset korkalovaaralaiset. Osallistuminen on maksutonta.

Työpaja koostuu ohjatusta kävelystä metsässä ja vaate-installation tekemisestä. Työpajan aloitus Korkalovaaran Salen nurkalta.

Työpajan kesto on 1-1,5h. Pukeudu sään mukaisesti! Huomioithan että maasto on paikoin vaikeakulkuista.

Toivomme ennakkoilmoittautumista, mutta voit myös saapua paikalle. Tarjoamme retkimehut.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Miia / 040-736 8504.

Työpajat ovat osa Piste Kollektiivin Taide ja kaupunkisuunnittelu -hanketta, jota
rahoittaa Lapin liitto. Hankekumppaneita ovat Rovaniemen ja Kemin kaupungit.

ti 26.9. klo 14 ja 17.30,
ke 27.9. klo 14 ja 17.30
.

Tervetuloa Pajarinrannan tulevaisuutta hahmottelevaan työpajaan! Työpaja on maksuton ja se sopii kaikille. Pohdimme yhdessä erilaisista näkökulmista missä Pajarinranta sijaitsee, millainen paikka se on nyt ja mitä sen tulevaisuus voisi olla.

Pajarinranta on upea alue Kemin keskustan kupeessa. Sen tulevaisuutta ollaan ryhtymässä suunnittelemaan lähiaikoina. Piste Kollektiivi ja Kemin kaupunki järjestävät kaupunkisuunnittelun tueksi kaupunkityöpajan, jossa etsitään yhdessä Pajarinrannan luonnetta ja hahmotellaan mikä sen merkitys voisi tulevaisuudessa olla.

Työpajan kesto on n. 1,5h ja mukaan ovat tervetulleita kaikki kemiläiset.
Huomioithan että maasto on paikoin vaikeakulkuista. Pukeudu sään mukaisesti.

Toivomme ennakkoilmoittautumista, mutta voit myös saapua paikalle. Ilmoittaudu kertomalla oma nimesi ja mihin työpajaan olet tulossa tekstiviestillä: 040 726 2205 / Riikka.

Työpajat ovat osa Piste Kollektiivin Taide ja kaupunkisuunnittelu -hanketta, jota rahoittavat Lapin liitto sekä hankekumppaneina Rovaniemen ja Kemin kaupungit.