Hoivan ja paranemisen hetki Muurolassa

Muisti- ja kokemustiedon keruu 26.2.-31.5.2024.

Kirjaa muistosi Muurolan paranemis- ja hoivakokemukseen liittyen ja osallistu aiheesta valmistettavan taideteoksen valmistamiseen.

Muurolan sairaala – kuvaaja tuntematon – Lapin Maakuntamuseon kokoelma

Muurolan sairaala on ollut merkittävä osa Muurolan kylää, Lappia ja pohjoista mielenterveystyötä vuosikymmenten ajan. Alunperin keuhkoparantolaksi rakennettu ja 70-luvulla mielisairaalaksi muutettu sairaala ja sen ympäristö on Museoviraston mukaan valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Psykiatrisen sairaalan toiminnot ovat siirtyneet Lapin keskussairaalan yhteyteen vuonna 2023. 

Psykiatriset sairaalat ovat hoivatyön ja hoivan vastaanottamisen tiloja. Monille ne ovat olleet akuutin hoivan tarpeen täyttäjiä ja osalle pitkäaikaisemman hoidon paikkoja. Psykiatriset sairaalat ovat olleet elinympäristöjä ja työpaikkoja. Kiinnostuksemme kohteena ovat sekä henkilökunnan että potilaiden muistot ja kokemukset erilaisista näkökulmista. Kiinnostuksen kohteemme ovat yhtäältä paremmin voiminen ja paraneminen, hoivan vastaanottaminen sekä mielenterveysongelmiin liittyvien stigmojen ja tabujen purku. Toisaalta meitä kiinnostaa myös hoivan antaminen, hoiva työnä sekä hoivaajien näkökulma hoidettavaan ja mielenterveyteen ja mielenterveyden häiriöihin  ylipäätään. 

Tässä keräämme muistoja, aistimuksia ja kokemuksia Muurolan sairaalasta. Olemme kiinnostuneita siitä, miten Muurolassa on hoivattu ja parannettu.

Mistä tunnistat kun voit paremmin? Miten olet oppinut elämään sairauden kanssa? Onko Muurolassa parannuttu? Miten? Kuka ja mikä parantaa tai sai voimaan paremmin? Millaista Muurolassa oli työskennellä? Millaista hoivaa ja hoitoa siellä annettiin? Onko hoivatyö muuttunut vuosikymmenten kuluessa? Liittyykö hoivan antamiseen tai paremmin voimisen tai paranemisen kokemukseen jokin tietty hetki, tunnelma, muisto, paikka, tunne, tilanne, kokemus, tapahtuma tai ihminen? Liittyykö Muurolaan ylipäätään jotain, minkä haluaisit jakaa?

Vastaajiksi toivomme sairaalassa hoidettavana olleita, heidän läheisiään ja sairaalan henkilökuntaa. 

Vastauksia käytetään taiteellisen teoksen käsikirjoitustyössä, ja sitä varten vastauksia anonymisoidaan henkilöllisyyden ja yksityiselämän suojaamiseksi. 

Vastaukset myös tallennetaan Lapin maakuntamuseoon, jossa ne ovat tutkijoiden käytettävissä museon tallennusperiaatteiden mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa esim. käyttöä kaupallisessa kustannustoiminnassa. Koska aineisto on sisällöltään arkaluontoista, huomioidaan henkilösuojan toteutuminen aineiston kaikessa käytössä, esimerkiksi anonymisoimalla vastaukset.

Saamamme aineiston pohjalta valmistamme syksyksi 2024 yleisölle avoimen paikkasidonnaisen teoksen käytöstä poistettuun Muurolan sairaalan tilaan. 

Keruun järjestävät Piste Kollektiivin teatteritaiteilija Anne Niskanen ja kuvataiteilija Ninni Korkalo yhdessä Lapin maakuntamuseon kanssa. 

Lisätiedot

Lapin maakuntamuseo
/Heidi Pelkonen 
heidi.pelkonen@rovaniemi.fi
050 3151481

Piste Kollektiivi
Ninni Korkalo
ninni.korkalo@pistekollektiivi.fi
040 8312314

VASTAUSOHJEET:
Keräämme lyhyitä ja pidempiä muistoja, jotka voivat olla vapaamuotoisia. Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Voit lähettää meille tekstiä, äänitteen tai kuvaa.
Kirjoita vastaukseesi oma ja mahdollisen haastateltavan suostumus siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimelläsi tai nimimerkilläsi Lapin maakuntamuseon arkistoon ja annat luvan siihen, että sitä voidaan käyttää edellä mainittujen käyttöperiaatteiden mukaisesti. 

Liitä sähköpostiin tai postitse lähetettyyn aineistoon myös yhteystietosi. 

Lähetä kirjoituksesi ja muu aineisto 31.5.2024 mennessä

 • postitse:
  Lapin maakuntamuseo
  arkistoaineisto
  Pohjoisranta 4
  96200 Rovaniemi

Muistelun apuna voit käyttää apukysymyksiä: 

 • Mikä saa paranemaan? juuri sinun kokemuksesi on tärkeä. 
 • Mikä saa sinut voimaan paremmin? 
 • Kuvaile paranemiskokemukseen liittyvää hetkeä (missä, miten, miltä tuntui, mitä näit, mitä kuulit, mitä ehkä ajattelit)
 • Minkälaista hoivaa olet vastaanottanut Muurolassa? 
 • Minkälaista hoivaa olet antanut Muurolassa?
 • Minkälaista hoivaamiseen liittyvää työtä olet tehnyt Muurolassa?
 • Minkälainen ympäristö parantaa?
 • Mikä väri kuvastaa paranemista?
 • Mitkä ovat merkkejä voinnin parantumisesta? 
 • Tuleeko konkreettisia muistoja tai paikkoja, tilanteita, joissa alkoi tuntua paremmalta?
 • Mitkä asiat tuntuivat pahalta?
 • Millaiselta hoivan antaminen tuntuu kun hoiva on päivittäistä?
 • Miten näit hoivattavan yksilön ? 
 • Millä konkreettisilla keinoilla sinua hoivattiin?
 • Millä sinä hoivasit? 
 • Mikä antoi sinulle voimaa hoivatyössä, entä mikä mahdollisesti lannisti sinua hoivatyössä?
 • Onko ollut tilanteita, jolloin olisit halunnut antaa hoivaa mutta se ei ole ollut mahdollista?
 • Onko ollut tilanteita, jolloin et ole halunnut hoivata?