SideBySide-toimintamalli ja taiteen teoslähtöinen elinkaari


Vuonna 2021 Pisteellä vakiinnutettu yhteiskehittämisen menetelmä SideBySide on osoittautunut erinomaiseksi ja kaikille osapuolille erittäin mieluisaksi tavaksi järjestää taiteellisen työn tuki. Sillä taataan uusien teosten valmistuminen, levittäminen, taiteilijoiden työllistyminen ja tuotannollisten taitojen karttuminen sekä alueellinen taidetarjonta. Teokset ja niiden tekijät kohtaavat teosprosessien erilaisissa nivelkohdissa, eri teemojen ympärillä ja yllättävinäkin yhdistelminä. 

SideBySidessä tuottaja työskentelee taiteilijoiden pienryhmien kanssa kuukausien ajan. Työskentelytavat ovat teemoitetut tapaamiset, demohetket ja teosfokus-tapaamiset, kotitehtävät ja henkilökohtaiset tuotantopalaverit. Kouluttautumisen ja osaamisen lisäämistä ja verkostoitumis- ja teoslevitystoimenpiteitä vahvistetaan. 

Osa-aikaisessa SideBySide-työsuhteessa taiteilijat voivat käyttää työaikaa oman prosessinsa kannalta mielekkäimmällä tavalla tuotannolliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Menetelmä on luotu Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilurahoituksella ja Piste on ylläpitänyt sitä vuodesta 2019.

Kollektiivi järjestää taiteellisen työn tuen ja tuotannon lähes yksinomaan SideBySide-prosessia käyttäen ja edelleen kehittäen. 

Lisätiedot: Piste Kollektiivi – info[at]pistekollektiivi.fi, tuottaja ja SideBySide-fasilitaattori Laura Rekilä – laura.rekila(at)pistekollektiivi.fi

Sirkustaiteilija Mika Formunen on hyödyntänyt SideBySide-toimintamallia Hamish-esityksen kanssa