Piste Kollektiivin Pohjoisen uudet polut -hankkeessa kohtaamisia taiteen äärellä

Rovaniemen alueen ikäihmiset ovat kohdanneet taiteen äärellä kevään 2022 aikana uuden kulttuurihyvinvoinnin Pohjoisen uudet polut -hankkeen myötä. Taidetuokioita on ollut etäkotihoidossa, kotihoidon toimintaryhmissä ja seniorineuvolapäivillä.

Kotihoidon toimintatuokiohin tuotiin ryhmien toiveiden mukaista taidetoimintaa työpajojen muodossa. Niissä on kokeiltu mm. sirkusta, runoakrobatiaa, tanssia ja soveltavaa taidetta. Etäkotihoidossa kokoontui kaksi taidetyöskentelyyn pohjautuvaa ryhmää, josta toinen keskittyi muistoihin ja muistelemiseen ja toisessa etsittiin onnea taiteesta. 

Seniorineuvolapäivillä kartoitettiin kyläläisten taidetoiveita ja -haaveita sekä nautittiin Pirtissä piipahtajat -esityksen kulttuurilääkityksestä kolmella eri kylällä. Kaikki toiminnot olivat osallistujille maksuttomia. Viime kuukausina onkin koettu monta tärkeää, virkistävää ja mieleen jäänyttä kohtaamista, jotka ovat osoittaneet vahvasti taiteen tekemisen ja kokemisen, yhteisten hetkien sekä ilon ja muistojen herättelyn voiman ja tärkeyden.

Taidesisältöjen toteuttamisen on mahdollistanut rovaniemeläisten ammattitaiteilijoiden Piste Kollektiivin saama hankerahoitus . Piste tuo Pohjoisen uudet polut -hankkeessa Rovaniemen ja Lapin alueen ikäihmisille laadukkaita ja räätälöityjä taidesisältöjä taideammattilaisten tuottamina, sekä kartoittaa mielekästä tapaa tarjota ja tuottaa taidepalveluita pitkäjänteisesti osaksi ihmisten arkea. Kyseessä on kokeiluhanke, joka alkoi lokakuussa 2021 ja päättyy loppuvuonna 2022.

Rovaniemen taidetuokiot mahdollisti yhteistyö Rovaniemen kaupungin kanssa, joka puolestaan hallinnoi Etsivän kulttuurisen vanhustyön hanketta.

Pohjoisen uudet polut -hanke kuuluu Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan IKO-kattohankkeeseen, jota toteuttavat Taiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille – palvelu ja Aili-verkoston hankekunnat Rovaniemi, Seinäjoki ja Espoo. Se tukee Sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen ikäohjelman tavoitteita.IKO-osahankkeita toteuttavat Suomessa useat ammattitaidetoimijat.

Lisätiedot:

Piste Kollektiivi

sisältökoordinaattori, hanketaiteilija Hanna-Leena Metsävainio, p.040 8202 814

tuottaja Laura Rekilä, p.0400 21 555 9